عکس پروفایل یک

عکس پروفایل یک

هیچوقت …

هیچوقت از کسی نپرسید

چقدر برات مهمم

اگه مهم بودی کار به سوال کردن نمیرسید

درباره ی oprikfiore408o

مطلب پیشنهادی

عکس پروفایل سری پنجم

شبی در کنار خود در سکوت خواهم مرد چقدر سکوت سخته وقتی دلت پر حرفه …