عکس پروفایل سری چهارم

یک نفر یک جایی

تمام رویاهایش لبخند توست

 

خوشحالم که تو رو دارم

هی راه آمدم با تو

هی هار شدی با من

درباره ی oprikfiore408o

مطلب پیشنهادی

عکس پروفایل سری سوم

فرشته ها همیشه وجود دارن اما بعضی وقتا چون بال ندارن بهشون میگن دختر   …