عکس پروفایل سری چهارم

یک نفر یک جایی

تمام رویاهایش لبخند توست

 

خوشحالم که تو رو دارم

هی راه آمدم با تو

هی هار شدی با من

درباره ی oprikfiore408o

مطلب پیشنهادی

عکس پروفایل سری پنجم

شبی در کنار خود در سکوت خواهم مرد چقدر سکوت سخته وقتی دلت پر حرفه …