عکس پروفایل سری سوم

عکس پروفایل سری سوم

فرشته ها همیشه وجود دارن

اما بعضی وقتا چون بال ندارن

بهشون میگن دختر


 

وفاداری یک زن زمانی معلوم می شود که مردش هیچ نداشته باشد…

وفاداری یک مرد زمانی معلوم می شود که همه چیز داشته باشد.


 

کاش ته هیچ شبی صبح نداشت…

درباره ی oprikfiore408o

مطلب پیشنهادی

عکس پروفایل سری چهارم

یک نفر یک جایی تمام رویاهایش لبخند توست   خوشحالم که تو رو دارم هی …