عکس پروفایل سری سوم

عکس پروفایل سری سوم

فرشته ها همیشه وجود دارن

اما بعضی وقتا چون بال ندارن

بهشون میگن دختر


 

وفاداری یک زن زمانی معلوم می شود که مردش هیچ نداشته باشد…

وفاداری یک مرد زمانی معلوم می شود که همه چیز داشته باشد.


 

کاش ته هیچ شبی صبح نداشت…

درباره ی oprikfiore408o

مطلب پیشنهادی

عکس پروفایل سری پنجم

شبی در کنار خود در سکوت خواهم مرد چقدر سکوت سخته وقتی دلت پر حرفه …