عکس پروفایل سری دو

عکس پروفایل سری دو

رفت ؟

به درک …

خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه


 

کار دنیا رو باش

واسه هر کی می‌میری

واسه یکی دیگه میمیره…


 

نابینا غصه نخور

در دنیا چیز قشنگی برای دیدن وجود ندارد.

ما هم که میبینیم خود را به کوری زده ایم

باور کن

ماهیها گریه شان دیده نمیشود

گرگ ها خوابیدنشان

عقاب ها سقوطشان و انسان ها درونشان

درباره ی oprikfiore408o

مطلب پیشنهادی

عکس پروفایل سری پنجم

شبی در کنار خود در سکوت خواهم مرد چقدر سکوت سخته وقتی دلت پر حرفه …